Share: แบ่งปัน
การทำลูกประคบ

 การทำลูกประคบ

         

ที่มา : http://www.unitynature.com

 ตัวยาสมุนไพร ที่ใช้ทำ ลูกประคบ
          1)    ไพล ( 500 กรัม) แก้ปวดเมื่อย ลดอาการอักเสบ ฟกชํ้า
          2)    ขมิ้นชัน ( 100 กรัม) แก้โรคผิวหนัง ช่วยลดอาการอักเสบ
          3)    ผิวมะกรูด หรือใบมะกรูด ( 100 กรัม) มีนํ้ามันหอมระเหย แก้ลมวิงเวียน
          4)    ตะไคร้บ้าน ( 200 กรัม) แต่งกลิ่น
          5)    ใบมะขาม ( 100 กรัม) แก้อาการคันตามผิวหนัง ช่วยบำ รุงผิว
          6)    ใบส้ม ป่อย ( 50 กรัม) แก้โรคผิวหนัง ช่วยบำ รุงผิว ลดอาการคัน
          7)    เกลือ ( 60 กรัม) ช่วยดูดความร้อน และช่วยพาตัวยาซึมผ่านผิวหนัง
          8)    การบูร ( 30 กรัม) แต่งกลิ่น แก้หวัด บำ รุงหัวใจ
          9)    พิมเสน ( 30 กรัม) แต่งกลิ่น แก้พุพอง ผดผื่น บำ รุงหัวใจ

 อุปกรณ์ในการทำ ลูกประคบ

        1)    เขียง 1 อัน 2. มีด 1 เล่ม
        2)    ตัวยาสมุนไพรที่ใช้ทำ ลูกประคบ 4. ผ้าดิบสำ หรับห่อทำ ลูกประคบ 3 ผืน
        3)    เชือก 3 เส้น 6. เตา
        4)    หม้อนึ่งลูกประคบ 8. กะละมัง
        5)    จานรองลูกประคบ 10. ผ้าขนหนูจับลูกประคบ 1 ผืน (ผ้าดิบ 1 เมตร แบ่งได้ 9 ผืน)
 วิธีการทำ ลูกประคบ

 


        1)    ล้างสมุนไพรให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ โขลกพอแหลก
        2)    ใส่เกลือ พิมเสน การบูร คลุกให้เข้ากัน แบ่งเป็น 3 ส่วน
        3)    นำสมุนไพรทั้งหมดใส่ผ้า ห่อเป็นลูกประคบ รัดด้วยเชือกให้แน่น
        4)    นำลูกประคบที่ได้ไปนึ่งไอนํ้าให้ร้อน
        5)    นำลูกประคบประคบบริเวณที่ต้องการ

ขั้นตอนการประคบ

        1)    จัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสม ในท่านั่งหรือนอน
        2)    นำลูกประคบที่นึ่งจนร้อน มาทดสอบความร้อน โดยแตะที่ท้องแขนหรือหลังมือก่อนนำ ไปประคบ
        3)    การประคบต้องทำ ด้วยความรวดเร็ว ในขณะที่ลูกประคบกำ ลังร้อน เมื่อลูกประคบเย็นลง จึงวางลูกประคบไว้ได้นานขึ้น
        4)    เมื่อลูกประคบคลายความร้อน จึงเปลี่ยนลูกประคบอีกลูกหนึ่งแทน

ประโยชน์ของการประคบสมุนไพร

        1)    ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย
        2)    ช่วยลดอาการบวม อักเสบของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ หลัง 24-48 ชั่วโมง
        3)    ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
        4)    ช่วยให้กล้ามเนื้อ ผังผืดยืดตัวออก
        5)    ลดอาการติดขัดของข้อต่อ
        6)    ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
        7)    ลดอาการปวด

วันที่เพิ่ม  9/12/2554 3:01:42
เพิ่มความเห็น : TIS-C :การทำลูกประคบ
 
   
 
สินค้าเกษตร กลุ่มประเทศ AEC ข่าวเศรษฐกิจ
สินค้าหัตถกรรม ธุรกิจบริการสุขภาพ กิจกรรมเชียงใหม่
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ติดต่อเรา
กลุ่มประเทศ GMS อุตสาหกรรม Site Map
  Copyright © 2011 tisccm.moc.go.th All rights reserved.
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ถ .โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์:0-5311-2668-9 โทรสาร:0-5311-2670 สายด่วน 1203